Laatste update: 08.09.2021

Product Roadmap

Transparantie is een van de kernwaarden van Jouw Omgeving. Deze roadmap laat zien waar we over nadenken, waar we aan werken en welke visie we hebben voor de toekomst. Sluit je aan bij een project en deel jouw kennis, ervaring of behoefte, zodat we samen bouwen aan het Jouw Omgeving platform van morgen.

Legenda

Een project kan zich in een van onderstaande fases bevinden. Projecten die in de status 'In development' staan, zijn voorzien van een prognose. Deze data kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Definitie

Definitie

Project en doelstellingen definiëren en toetsen aan productvisie en -strategie

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek om werking en technische haalbaarheid te bepalen

Product voorstel

Product voorstel

Functionele en visuele uitwerking opstellen en toetsen bij gebruikers

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Via een agile werkwijze het voorstel ontwikkelen en opleveren

Test

Test

Testen met gebruikers, en ophalen en verwerken van feedback

Afgerond

Afgerond

De functionaliteit is afgerond en wordt opgeleverd in de productie omgeving

Thema's

Met behulp van thema's willen we domeinoverstijgend ontwikkelen. Het doel is om aan ideeën en functionaliteiten te werken die in elke markt en voor zo veel mogelijk gebruikers van meerwaarde zijn. Generieke oplossingen, standaardisatie en gebruikservaring zijn kerndoelen voor 2021.

communicatie

Communicatie

Faciliteren van veilige communicatie tussen cliënt, de hulpverlener en het netwerk

content

Content

Het maken, beheren en inzetten van zorginhoudelijke modules en hulpmiddelen

koppelingen

Koppelingen

Efficiënter werken, en fouten en dubbel werk voorkomen door goed-werkende koppelingen en integraties

veiligheid

Veiligheid

Het veilig werken aan de eigen gezondheid of die van iemand anders

randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Voorzieningen die van cruciaal belang zijn voor het stabiel functioneren van het Jouw Omgeving platform

doelrealisatie

Doelrealisatie

Faciliteren van een goede samenwerking tussen cliënt, de hulpverlener en het netwerk

verslaglegging

Verslaglegging

Een plek voor alle zorggerelateerde formulieren en documenten van de cliënt

content

Content

Het maken, beheren en inzetten van zorginhoudelijke modules en hulpmiddelen

randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Voorzieningen die van cruciaal belang zijn voor het stabiel functioneren van het Jouw Omgeving platform